Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro

Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 • Time and Date icon
  Dyddiadau ac Amserau
  Amserlenni, amserau agor, dyddiadau tymor.
 • Council Tax icon
  Treth y Cyngor
  Talu, balans, bandiau treth, disgownt.
 • Pay icon
  Gwneud Taliad
  Gofal, Bil y Cyngor, rhent, cyrsiau.
 • Apply icon
  Ceisio a Chofrestru
  Cynllunio, bathodyn glas, tai, swyddi.
 • Report icon
  Dweud a Gofyn
  Gwastraff swmpus, ffyrdd a strydoedd.
 • Jobs icon
  Yr Economi a Gyrfaoedd
  Swyddi, trethu busnes, trwyddedau, eiddo.
My Account Logo
Login  |  Cofrestri

Gwasanaethau yn eich ardal

Gwasanaethau yn eich ardal

 • slide20328
 • slide19232
 • slide20304
 • slide17993