COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Budd-daliadau, Gostyngiadau ac Eithriadau

Llywodraeth Cymru - Cymorth Ariannol i Unigolion

Cymroth Ariannol i Unigolion

 

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu amrywiaeth o fudd-daliadau, gostyngiadau ac eithriadau, y byddwch efallai’n dod â hawl iddynt o ganlyniad i haint y coronafeirws.

Mae cyngor arall mwy cyffredinol ar fudd-daliadau i’w gael gan Gyngor ar Bopeth Sir Benfro 

 

ID: 6243, adolygwyd 13/07/2020