COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronavirus COVID 19 Community Information

Gwybodaeth Gymunedol

Sefydlwyd siop un stop – y Canolbwynt Cymunedol – i’r rhai ohonoch sydd:

 

eisiau cymorth gyda phethau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu)

 

yn gallu rhoi cymorth i’r rhai hynny mewn angen ac eisiau gwirfoddoli

 

yn ymwneud â grwpiau cymorth cymunedol, yn cydgysylltu ymdrechion gwirfoddoli yn eu cymunedau, ac yn chwilio am gymorth, cyngor neu arweiniad

 

 

 

Os ydych chi am hysbysu preswylwyr yn eich ardal chi am yr Hwb Cymunedol, dyma boster / taflen PDF i chi ei hargraffu a'i danlon yn eich cymdogaeth:

(ar gael i'w argraffu A5 neu A4 mewn lliw llawn a du & gwyn)

Poster a thaflen Hwb Cymunedol (Dwyieithog & Lliw Llawn)

Poster a thaflen Hwb Cymunedol (Dwyieithog & Du a Gwyn)

 

Os ydych chi am hysbysu preswylwyr yn eich ardal chi am yr Hwb Cymunedol, dyma boster / taflen JPEG i chi :

Poster Hwb Lliw Cymraeg Poster Hwb Du & Gwyn Cymraeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwilio am Gwybodaeth Hwb Hawdd i Ddarllen? Cliciwch yma 

Hawdd i Darllen Gwybodaeth Hwb

 

Cynhyrchodd y partneriad Hwb Cymunedol gynrychiolaeth weledol bwerus o'r gweithredoedd rhyfeddol o garedigrwydd a gweithredu gymunedol yn Sir benfro yn ystod y pandemig Covid 19. Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho a gweld y ddelwedd:

Cysylltu â Charedigrwydd

 

 

Isod mae’r diweddariad diwethaf ar waith y Canolbwynt Cymunedol:

Hawdd ei Darllen Canolfan Gymunedol

 

Canolfan Lawrlwytho

ID: 6178, revised 29/03/2021