Coronavirus COVID 19 Community Information

Gwybodaeth Gymunedol

Sefydlwyd siop un stop – y Canolbwynt Cymunedol – i’r rhai ohonoch sydd:

Os ydych chi am hysbysu preswylwyr yn eich ardal chi am yr Hwb Cymunedol, dyma boster / taflen PDF i chi ei hargraffu a'i danlon yn eich cymdogaeth:

(ar gael i'w argraffu A5 neu A4 mewn lliw llawn a du & gwyn)

Os ydych chi am hysbysu preswylwyr yn eich ardal chi am yr Hwb Cymunedol, dyma boster / taflen JPEG i chi :

Poster Hwb Lliw Cymraeg Poster Hwb Du & Gwyn Cymraeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwilio am Gwybodaeth Hwb Hawdd i Ddarllen?  

Cynhyrchodd y partneriad Hwb Cymunedol gynrychiolaeth weledol bwerus o'r gweithredoedd rhyfeddol o garedigrwydd a gweithredu gymunedol yn Sir benfro yn ystod y pandemig Covid 19. Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho a gweld y ddelwedd:

Cysylltu â Charedigrwydd 

Isod mae’r diweddariad diwethaf ar waith y Canolbwynt Cymunedol:

Canolfan Lawrlwytho

ID: 6178, revised 04/01/2022