Coronavirus COVID 19 Community Information

Rwyf angen help

Mae arnaf angen tipyn o help

Mae llawer o bobl yn cael cymorth eu teulu, cyfeillion, cymdogion, Grwpiau Cymorth Cymunedol sefydledig neu eraill y maent yn ymddiried ynddynt eisoes.

Os bydd arnoch angen cymorth gyda phethau hanfodol, fel siopa, casglu moddion neu gyflenwadau eraill, neu ddim ond angen llais cyfeillgar ar ben arall y ffôn, mae cymorth allan yna ar eich cyfer. Rydym wedi crynhoi gwybodaeth am amrywiaeth o gymorth sydd yno i’ch helpu. Cliciwch ar un o’r canlynol:

Cyfeiriadur Cymorth Cymunedol

Cyfeiriadur Cymorth Sirol / Cenedlaethol

Os na allwch chi gael hyd i’r cymorth sydd arnoch ei angen, cysylltwch â’n Canolbwynt Cymunedol (manylion isod).

Manylion cysylltu’r Canolbwynt Cymunedol

E-bost: communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776301

 

 

ID: 6201, revised 23/09/2021