COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronavirus COVID 19 Community Information

Rwyf eisiau helpu

Rwyf eisiau helpu

Os ydych yn unigolyn sy’n awyddus i wneud beth allwch i helpu ymateb i’r pandemig, dyma’r lle i chi. Hyd yn oed os ydych yn hunan-ynysu, fe all ddal i fod pethau defnyddiol y gallwch wneud i helpu, fel cadw mewn cysylltiad â rhywun agored i niwed dros y ffôn.

Os ydych eisoes yn rhan o Grŵp Cymorth Cymunedol sy’n helpu gyda’r ymateb, cynigiwch eich cymorth i’r grŵp. Dyma’r ffordd orau o gael cymorth i bobl yn eich cymuned.

Os nad ydych yn ymwybodol o unrhyw Grwpiau Cymorth Cymunedol sy’n gweithredu yn eich ardal, neu ddim yn gwybod sut i gysylltu â nhw, edrychwch yn ein cyfeiriadur yma:

 

Cyfeiriadur Cymorth Cymunedol

 

 Gallwch hefyd gynnig gwirfoddoli trwy Gwirfoddoli Cymru yma:

 

 Cofrestru a chael hyd i gyfleoedd gwirfoddoli ar Gwirfoddoli Cymru

 

Os ydych chi’n fusnes gyda rhywbeth i’w gynnig, er enghraifft bwyd neu logisteg, cysylltwch â’r Canolbwynt Cymunedol (manylion cysylltu isod).

 

Manylion cysylltu’r Canolbwynt Cymunedol

E-bost: communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk.

Ffôn: 01437 776301

 

 

 

 

 

ID: 6202, revised 29/03/2021