COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Profi Olrhain Diogelu

Coronafeirws Profi Olrhain Diogelu
Sut i wneud cais am brawf Covid-19
##ALTURL## Profi Olrhain Diogelu Byddwch yn ymwybodol o alwyr sgam

Profi Olrhain Diogelu Byddwch yn ymwybodol o alwyr sgam

Dylech fod yn wyliadwrus o alwadau twyllodrus. Ni fyddwn byth yn gofyn i chi am unrhyw wybodaeth ariannol, manylion banc neu gyfrineiriau. Ni fyddwn yn gofyn i chi lawrlwytho meddalwedd neu i ddeialu rhif cyfradd premiwm. Os nad ydych yn siŵr, rhowch y ffôn i lawr
##ALTURL## Rhybudd Preifatrwydd Profi Olrhain Diogelu

Rhybudd Preifatrwydd Profi Olrhain Diogelu

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut y bydd Cyngor Sir Penfro gyda'n partneriaid rhanbarthol (fel Rheolwyr Data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol o ran POD a'r pandemig coronafeirws.


ID: 6790, revised 14/04/2021