Cwsmeriaid Iau

Cwsmeriaid Iau

Ydych chi’n chwilio am fwy o ffyrdd o gadw’ch plant yn egnïol?

Angen rhywfaint o gyngor ar sut i losgi tipyn o’r egni sy’n dal gan eich pobl ifanc?

Edrychwch ar Hafan Ddysgu Chwaraeon Sir Benfro CLICIWCH YMA

Fe fydd llawer o awgrymiadau ar sut i gadw’r plant a’r teulu’n heini.

SPORT PEMBROKESHIRE YOUTUBE

Adnoddau y Gellir eu Lawrlwytho

Edrychwch ar ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho i helpu i ddifyrru'ch plant yn ystod eu hamser gartref:

Cwis Diogelwch Dŵr

Cwis Diogelwch Dŵr - Atebion

Dalen lliwio i mewn Swigod

Dŵr Doeth

Dalen lliwio I mewn Sblash

Sylwch ar y Peryglon

Dalen lliwio I mewn Ton

Helfa Wyau Pasg!

Gweithgareddau Iau Chwilio Geiriau

Enfys

Gwersi Nofio Chwilio Geiriau

 

Ydych chi'n cael trafferth diddanu'r plant gartref? Edrychwch ar adran Adran Iau ein gwefan am rai gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho.

ID: 1675, adolygwyd 29/04/2020