COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwsmeriaid Iau

Gweithgareddau/Amserlenni Iau

 

 

Crymych

 

Abergwaun

 

Hwlffordd

 

Aberdaugleddau

 

Penfro

 

Tyddewi

 

Dinbych y Pysgod

 

ID: 2607, adolygwyd 20/03/2020