COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion am Fwyd neu Mangreoedd Bwyd

Pam ydym yn ymchwilio i gwynion am fwyd?

Rydym yn ymchwilio i gwynion am fwyd i ganfod achos y gwyn a phenderfynu a yw unrhyw fusnes bwyd sy'n ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu neu werthu bwyd wedi torri'r gyfraith ynghylch diogelwch bwyd.

Nid yw'n ceisio iawndal neu ddigolledu gan y cynhyrchwyr/cyflenwyr.  Ni fydd cwynion am fwyd yn cael eu dychwelyd wedi unrhyw ymchwiliad.

Unwaith y byddwch yn anfon cwyn am fwyd atom, byddwn yn ystyried y gwyn a'r modd y gallai'r gwyn fod wedi digwydd.  Yna byddwn yn penderfynu beth i'w wneud, gydag ystyriaeth i'n Polisi Gweithredu Cyfraith Bwyd.  Mae nifer o ddewisiadau y byddwn yn eu trafod gyda chi pan ddaw'r swyddog i nôl y bwyd neu lenwi'r ffurflen cwynion bwyd.

ID: 1558, adolygwyd 23/08/2017