COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion am Fwyd neu Mangreoedd Bwyd

Sut mae cwyno am fangre bwyd

Os ydych chi am wneud cwyn am fangre bwyd yn Sir Benfro, rydych yn gallu: 

ID: 1561, adolygwyd 03/12/2018