COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cwynion am weithleoedd a gweithgareddau gwaith

Cwynion ynghylch gweithleoedd a gweithgareddau gwaith

Mae'r Tîm Iechyd a Diogelwch yn derbyn cwynion o amrywiaeth o ffynonellau sy'n cynnwys cwynion gan weithwyr ac aelodau'r cyhoedd ynghylch gweithleoedd a gweithgareddau gwaith. Mae cwynion yn gallu ymwneud ag ystod eang o faterion, o fethiant gan gyflogwr i ddarparu cyfarpar gwarchod personol priodol neu gyfleusterau toiled digonol, i gwynion ynghylch amodau gwaith cyffredinol megis cynnal a chadw gwael ar gyfer offer, peryglon trydanol, peryglon llithro a/neu faglu ac ati.

ID: 1499, adolygwyd 23/08/2017