COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion am weithleoedd a gweithgareddau gwaith

Polisi Ymateb

Nod y Tîm Iechyd a Diogelwch yw:

  • Ymateb i geisiadau am wasanaeth brys o fewn un diwrnod gwaith,
  • Ymateb i geisiadau nad ydynt yn rhai brys o fewn pum diwrnod gwaith, a
  • Chyflawni'r safon hon mewn 95% o'r holl achosion.

Mae'n bosibl y bydd yr ymateb ar ffurf galwad ffôn neu ymweliad personol, yn dibynnu ar yr amgylchiadau ym mhob achos. Caiff llythyrau eu cydnabod o fewn tri diwrnod gwaith gydag ymateb sylweddol i ddilyn o fewn 15 diwrnod gwaith.

ID: 1501, adolygwyd 23/08/2017