COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 24

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 24

Tystiolaeth Ategol

FERSIWN HAWDD EI DEALL

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Sarah Worby

Swyddog Ymchwil a Pholisi Corfforaethol

Cyngor Sir Penfro

sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk 

ID: 587, adolygwyd 28/07/2021