COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfamod Lluoedd Arfog

Ar ei benodiad diweddar yn Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Sir Penfro, dywedodd y Cyng. John Cole: “Mae’n anrhydedd cael fy mhenodi i Hyrwyddo cymuned Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghyngor Sir Penfro. Credaf fod hyn yn ymwneud â galluogi a hyrwyddo ymrwymiad yn ein cymunedau gwledig a threfol i ddarparu'r cymorth iawn ar yr adeg iawn i holl aelodau'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd”.

Os ydych yn aelod o'r Lluoedd Arfog (Rheolaidd neu Wrth Gefn), yn gyn-filwr, yn aelod o'r teulu neu'n weddw, yna mae Cyngor Sir Penfro a phartneriaid wedi ymrwymo i ddarparu mynediad hawdd i'r wybodaeth a'r cymorth y gallai fod eu hangen arnoch.

Mewn partneriaeth â chyd-weithwyr rhanbarthol rydym wedi denu cyllid o Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog, gan gyflogi Swyddog Cyswllt rhanbarthol ar gyfer y Lluoedd Arfog, a'i rôl yw gweithio ar y cyd â chyrff statudol ac anstatudol er mwyn sicrhau bod unigolion yn cael eu trin yn deg ac nad ydynt dan anfantais trwy eu gwasanaeth yn y Lluoedd Arfog. Mae'r un ffynhonnell ariannu hon bellach yn darparu ar gyfer cynyddu'r wybodaeth a'r cymorth sydd ar gael i Gyn-filwyr a'u teuluoedd ledled y Sir trwy Hwb a sefydlwyd yn y VC Gallery yn Hwlffordd a Doc Penfro.

y Cyng John Cole
Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

ID: 5565, adolygwyd 16/09/2019