COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyfamod Lluoedd Arfog

Adran Gwaith A Phensiynau (DWP)

 

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn flaengar yn eu cefnogaeth i gyn-filwyr a theuluoedd y Lluoedd Arfog. Mae gan bob Canolfan Waith Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ac mae Rhanbarth De-orllewin Cymru wedi cael ei amlygu ledled y DU am ei Arfer Da wrth weithio gyda phersonél y Lluoedd Arfog. Felly dylid annog cyn-filwyr i roi gwybod i aelod staff yn eu Hadran Gwaith a Phensiynau leol eu bod naill ai'n Ymadawr Gwasanaeth neu'n deulu o'r Lluoedd Arfog.

Armed Forces access to Jobcentre Plus services

ID: 5614, adolygwyd 29/06/2021