COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyflogaeth

Mae’r raddfa gyflogaeth ar gyfer Cyn-filwyr, ar 81%, yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 75.5%. Nododd Tobias Ellwood, y Gweinidog ar gyfer Amddiffyn, Pobl a Chyn-filwyr, “Mae’r rhai sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog yn gadael gyda ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys arweinyddiaeth, gwaith tîm a dyfeisgarwch.”

Er hynny, mae angen cymorth ar rai wrth bontio i gyflogaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod hyn, ac wedi datblygu, mewn partneriaeth â Rhanddeiliaid, wedi llunio Llwybr at Waith ynghyd a Theclyn i Gyflogwyr ar gyfer defnydd ymarferol.

ID: 5613, adolygwyd 29/06/2021