Cyfamod Lluoedd Arfog

Iechyd

Triniaeth Blaenoriaeth GIG

Nodwch wrth eich meddyg eich bod wedi gwasanaethau.  Mae gennych hawl i fynediad blaenoriath i ofal, yn unol ag angen clinigol, ar gyfer unrhyw gyflyrau cysylltiedig.

For further information please see link below :

Cyfamod y Lluoedd Arfog – Blaenoriaeth Gofal Iechyd i Gyn-filwyr

 

Ydych chi'n poeni am eich Iechyd Meddwl?

Os ydych yn profi anawsterau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â'r tîm â all eich helpu i fwrw ymlaen â'ch bywyd.

Am ragor o wybodaeth am gefnogaeth gweler isod:

  • GIG Cyn-filwyr Cymru - Dyma’r Gwasanaeth GIG i gyn-filwyr sydd â chyflyrau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â gwasanaethu; mae’r daflen ar gyfer GIG Cyn-filwyr Cymru ardal Hywel Dda i’w weld : GIG Cyn-filwyr Cymru
  • Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru - Mae WWAMH yn sefydliad gwirfoddol, yn elusen ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant sy’n cefnogi elusennau sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl. Mae gan WWAMH orolwg arbennig o ddarpariaeth trydydd sector yn y maes hwn, ar draws y rhanbarth.
ID: 5567, adolygwyd 16/09/2019