COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyfamod Lluoedd Arfog

Iechyd

Triniaeth Blaenoriaeth GIG

Nodwch wrth eich meddyg eich bod wedi gwasanaethau.  Mae gennych hawl i fynediad blaenoriath i ofal, yn unol ag angen clinigol, ar gyfer unrhyw gyflyrau cysylltiedig.

For further information please see link below :

 

Ydych chi'n poeni am eich Iechyd Meddwl?

Os ydych yn profi anawsterau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â'r tîm â all eich helpu i fwrw ymlaen â'ch bywyd.

Am ragor o wybodaeth am gefnogaeth gweler isod:

  • GIG Cyn-filwyr Cymru - Dyma’r Gwasanaeth GIG i gyn-filwyr sydd â chyflyrau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â gwasanaethu; mae’r daflen ar gyfer GIG Cyn-filwyr Cymru ardal Hywel Dda i’w weld :
  • Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru - Mae WWAMH yn sefydliad gwirfoddol, yn elusen ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant sy’n cefnogi elusennau sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl. Mae gan WWAMH orolwg arbennig o ddarpariaeth trydydd sector yn y maes hwn, ar draws y rhanbarth.
  • Canllaw Ymarferol ar Hunanofal - RYDYM YN GRYFACH GYDA'N GILYDD: ARWYR YN HELPU ARWYR - Mae Ein Canllaw Ymarferol ar Hunanofal ar gyfer y dynion a'r menywod sy'n gweithio'n ddiflino yn ein hysbytai ar hyn o bryd. Gobeithiwn y bydd yn adnodd defnyddiol ar gyfer ein harwyr lleol ym maes gofal iechyd, ac ar gyfer unrhyw un arall a all fod yn teimlo o dan straen neu'n orbryderus yn ystod y cyfnod anodd hwn.

ID: 5567, adolygwyd 29/06/2021