COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyllid a Busnes

Archwilio Cyfrifon

harchwiliad cyfrifon cyhoeddus ar-lein fydd yn agor o 10am 31 Mai 2019 i 4pm 27 Mehefin.

I wneud apwyntiad i ymweld ag ymweld â Neuadd y Sir, Freeman’s Way, Hwlffordd, SA61 1TP  rhwng 10.00am a 4.00pm. Gellir gwneud apwyntiad nail ai trwy e-bostio sarah.bennett@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio 01437 776290

 

Rhybudd o ARCHWILIO CYFRIFON am 2018-19 am Cyngor Sir Benfro

ID: 532, adolygwyd 01/05/2019