COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyllid a Busnes

Archwilio Cyfrifon

Croeso i’n harchwiliad cyhoeddus o gyfrifon ar-lein a fydd ar agor o ddydd Mawrth 6 Gorffennaf i ddydd Llun 2 Awst 2021

Cyfrifon Cyngor Sir Penfro a Harbwr Cwm Abergwaun a Dinbych-y-pysgod 

Mae’r ffeiliau data yma yn cynnwys y canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus A-Y (Taliadau Credydwyr) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr trwy’r system Taliadau Credydwyr.
 • Archwiliad Cyhoeddus A-Y (Taliadau Banc) - Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr yn uniongyrchol drwy gyfrif banc y Cyngor.
 • Archwiliad Cyhoeddus A-Y (Taliadau Cerdyn Prynu) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr trwy ddefnyddio Cardiau Prynu’r Cyngor.
 • Ffeil Archwilio Dyledwyr – Rhestr o Anfonebau a anfonwyd gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn.
 • Crynodeb Aelodau – Crynodeb o Daliadau a wnaed i Gynghorwyr

I ofyn am ragor o wybodaeth, llenwch y ffurflen ymholi ganlynol a rhoi’r canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus A-Y (Taliadau Credydwyr) – cyfeir-rif y Daleb ac Enw’r Gwerthwr.
 • Archwiliad Cyhoeddus A-Y (Taliadau Banc) – rhif cyfrif y Talai, a dyddiad y taliad.
 • Archwiliad Cyhoeddus A-Y (Taliadau Cerdyn Prynu) – enw’r Cyflenwr, Cyfenw Deiliad y Cerdyn, dyddiad y Trafodiad, Mis y Taliad a Gwerth Crynswth.
 • Ffeil Dyledwyr - (cyfeir-rif y Ddyled, Enw’r Dyledwr a’r Swm Crynswth)
 • Crynodeb Aelodau

ERW

Mae’r ffeiliau data yma yn cynnwys y canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Credydwyr) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr drwy’r system Taliadau Credydwyr.
 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Banc) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr yn uniongyrchol drwy gyfrif banc y Cyngor.
 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Cerdyn Prynu) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr trwy ddefnyddio Cardiau Prynu’r Cyngor.
 • Dyledwyr ERW – Rhestr o Anfonebau a anfonwyd gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn.

I ofyn am ragor o wybodaeth, llenwch y ffurflen ymholi ganlynol a rhoi’r canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Credydwyr) – cyfeir-rif y Daleb ac Enw’r Gwerthwr.
 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Banc) – rhif cyfrif y Talai, a dyddiad y taliad.
 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Cerdyn Prynu) – enw’r Cyflenwr, Cyfenw Deiliad y Cerdyn, dyddiad y Trafodiad, Mis y Taliad a Gwerth Crynswth.

Rhybudd Archwilio

Rhybudd Archwiliad o Gyfrifon 2020-21 ar gyfer Cyngor Sir Penfro

Rhybudd Archwilio o Gyfrifion 2020-21 Cydbwyllgor ein rhanbarth ar waith (ERW)

 

Rhybudd Archwiliad o Gyfrifon 2019-20 ar gyfer Cyngor Sir Penfro

Rhybudd Archwilio o Gyfrifon 2019-20 ar gyfer Cydbwyllgor Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)

 

ID: 532, adolygwyd 06/07/2021