Cyllid a Busnes

Cyfriflenni

2020-2021

Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2020-21

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon ERW 2020-21

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon Harbyrau 2020-21

 

2019-2020

Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2019-20

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar gyfer 2019-20

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2019-20

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019-20

2018-2019

Adroddiad Ariannol Blynyddol Gan Gynnwys Datganiad O Gyfrifon 2018-19

Datganiad cyfrifod am 2018-19 Harbyrau Dinbych Y Pysgod ac Abergwaun Isaf

2017-2018

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad

Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun isaf - Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017-18

Datganiad cyfrifod am 2017-18 Harbyrau Dinbych Y Pysgod ac Abergwaun Isaf

Ein Rhanbarth Ar Waith Consortiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru Datganiad o Gyfrifon Drafft 2017/18

2016-2017

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016-17

Adroddiad Cyfrifon 2016-2017

Tenby & Lower Fishguard Harbour Statement of Accounts 2016-17

Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2016-2017

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad o Gyfrifon 2016-2017

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016-2017

 

2015-2016

Adroddiad Cyfrifon 2015-2016

Tenby & Lower Fishguard Harbour Statement of Accounts 2015-16

Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 2015-16 2015-16

Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith - Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith - Consortiwm DO&CC - Datganiad o Gyfrifon 2015-2016

2014-2015

Ein Rhanbarth ar Waith -Consortiwm DO&CC - Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad LLywodraethiant Blynyddol 2014-15

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2014-2015

 

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (wedi’i ddiwygio) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Sir Penfro lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi, ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2021.

Nid yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi nac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 oherwydd y llwyth gwaith ychwanegol sy'n deillio o'r achosion o COVID-19 sydd wedi achosi oedi wrth gyhoeddi. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad cyfrifon ar 5ed Gorffennaf 2021 (diweddarwyd y dyddiad)..
ID: 531, adolygwyd 12/05/2022