COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyllid a Busnes

Cyllideb y Cyngor

Amlinellir strategaeth ariannol gyffredinol y Cyngor yn ei .

Hefyd mae gennym strategaeth sy'n amlinellu ein dull o ddal a defnyddio cronfeydd.

Strategaeth ar gyfer Dal a Defnyddio Cronfeydd

Caiff cyllideb flynyddol y Cyngor ei sefydlu gan Gyngor llawn ym mis Mawrth bob blwyddyn.

Cynhyrchir adroddiad monitro integredig ar gyfer Cabinet y Cyngor ar ddiwedd pob chwarter.

 

 

ID: 527, adolygwyd 24/01/2018