COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyllid a Busnes

Ffioedd a Thaliadau 2019-2020

Mae'r ddogfen yn dangos yr holl Ffioedd a Thaliadau a godir gan Gyngor Sir Penfro ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi, cysylltwch â'r ardal wasanaeth perthnasol os oes gennych unrhyw ymholiadau.
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw'n berthnasol.

ffioedd A Thaliadau Gwasanaethau Cymdeithasol 2019/2020

Cyngor Sir Penfro Ffioedd a Thaliadau 2019-20

Y Cyngor sy'n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy'n pennu'r rhai heb seren.

ID: 2272, adolygwyd 03/10/2019