COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymhorthdal Incwm

Taliadau Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch eich geni ar 5 Gorffennaf 1952 neu cyn hynny, efallai y byddwch yn gymwys i gael taliadau i helpu gyda biliau gwresogi, sef y Taliadau Tanwydd Gaeaf. Fel arfer byddwch yn cael Taliad Tanwydd Gaeaf yn awtomatig os ydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth neu fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, Budd-dal Plant neu Gredyd Cynhwyso). Telir y taliadau yn awtomatig rhwng Tachwedd a Rhagfyr.   

Os ydych yn gymwys, ond nid yn cael eich talu’n awtomatig, gallwch wneud cais i’r Ganolfan Taliad Tanwydd Gaeaf:

Ffôn: 08459 15 15 15

Ffontestun: 0845 606 0285

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen yn GOV.UK a’i hanfon i’r Ganolfan Taliad Tanwydd Gaeaf, Mail Handling Site A, Wolverhampton, WV98 1LR.

ID: 2172, adolygwyd 09/09/2021