COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Gwrthlithro

Cliciwch ar lun y cynnyrch y mae gennych ddiddordeb ynddo i chwilio am y cynnyrch hwnnw

 

Anti-Slip Floor Stickers

Sticeri llawr

Gosodwch y rhain ar fyrddau cawod neu lawr bath i leihau'r perygl o lithro yn yr ystafell ymolchi. Maent ar gael mewn siapau a meintiau amrywiol.

 Decking Paint

Paent Decin

Mae'n rhoi gorffeniad gwrth-lithriad i ardaloedd decin pren allanol

Rug Grippers

Gafaelion Rŷg

Atal eich rygiau rhag llithro ar garped a lloriau caled.

Rug Spray

Chwistrell Rŷg

Atal rygiau a matiau rhag symud a llithro.

 Click here to search for this product

Tâp Troedio

Lleihau'r perygl o lithro a chwympo ar risiau neu ddecin pren allanol.

 

 

 
ID: 3986, adolygwyd 21/02/2020