COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth a Thai

Gofal ychwanegol

Mae gofal ychwanegol yn cynnig dewis arall yn lle gofal preswyl, gyda fflatiau o safon ac ystod o wasanaethau o safon fel bwyty sy’n cynnig cinio, sy’n sicrhau y gallwch ddal i fyw’n annibynnol am gymaint o amser ag sy’n bosibl.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â thai: 01437 764551

ID: 2083, adolygwyd 24/08/2021