Cymorth a Thai

Gweithredu ar gyfer y Digartref yn Sir Benfro (PATH)

Mae PATH yn rhoi cyngor, cymorth ac eiriolaeth i bobl ddigartref neu’r sawl sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref, er mwyn eu galluogi i sicrhau llety diogel a fforddiadwy. Maent yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n gallu helpu pobl i sicrhau a/neu gynnal tenantiaeth, gan gynnwys pecynnau ail-setlo, cyngor ar ddyled, cymorth mewn argyfwng, pecynnau byw i rai sy’n cysgu allan neu i denantiaid newydd, cynlluniau bond, cynlluniau gwarant teithio a mwy. 

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

19 Market Street, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1NF
Ffôn: 01437 765335 Freephone: 0800 783 5001 
e-bost: pcs@pembrokeshirecaresociety.org.uk
gwefan:www.pembrokeshirecaresociety.co.uk 

ID: 2089, adolygwyd 24/08/2021