COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth a Thai

Lleoli oedolion

Mae’r cynllun lleoli oedolion yn darparu llety a chefnogaeth mewn ffordd hyblyg iawn. Mae’n cynnig cyfle i fyw neu aros mewn cartref cyffredin fel rhan o deulu Gofalwr Lleoli Oedolion.

Ffôn: 01437 764551

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2084, adolygwyd 24/08/2021