COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cymorth a Thai

Tai cymdeithasol

Darperir tai rhent fforddiadwy gan y Cyngor a chymdeithasau tai. I fod yn gymwys rhaid i chi wneud cais i ymuno â Chofrestr Dai’r Cyngor. Gellir cael ffurflenni gan y Cyngor a chymdeithasau tai.

ID: 2071, adolygwyd 23/01/2018