Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Gofalu am eich cefn

Mae Backcare, yr elusen ar gyfer cefnau iachach, yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy’n achosi poen cefn, sut i’w drin a sut i’w reoli. Mae gan yr elusen daflen yn dwyn y teitl ‘Carers’ guide to safer moving and handling of patients’.

Backcare

16 Elmtree Road, Teddington, Middlesex, TW11 8ST

Ffôn: 0845 130 2704

ID: 2200, adolygwyd 17/09/2021