COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Gwybodaeth i Ofalwyr

Mae pecyn gwybodaeth ar gael sy’n rhoi manylion am grwpiau cefnogi gofalwyr, gwasanaethau sydd ar gael i ofalwyr a sefydliadau sy’n darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor am fudd-daliadau. Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro ar 01437 611002 neu anfonwch e-bost i pciss@crossroadsmww.org.uk er mwyn cael copi.

ID: 2196, adolygwyd 17/09/2021