COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Nam ar y clyw neu'r golwg

Os oes gennych broblemau clyw neu olwg, efallai eich bod eisoes yn defnyddio cyfarpar arbennig i’ch helpu i ymdopi â thasgau bob dydd. Mae yna hefyd gyfarpar a all eich helpu yn eich rôl fel gofalwr (er enghraifft, os ydych yn fyddar, efallai y byddai galwr sy’n dirgrynu’n ddefnyddiol i chi er mwyn i chi wybod pan fydd ar y sawl rydych yn gofalu amdano angen help). Gall y Gwasanaethau Oedolion roi cyngor am gyfarpar a all eich helpu fel gofalwr.

ID: 2201, adolygwyd 17/09/2021