COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynghorau Tref a Chymuned

Cynghorau Tref a Chymuned

Ar hyn o bryd mae deg o Gynghorau Tref yn Sir Benfro, sy'n gwasanaethu aneddiadau mwyaf yr ardal, a 67 o Gynghorau Cymuned, sy'n gwasanaethu'r ardaloedd mwy gwledig.

Bydd Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethu eu cymuned trwy ddefnyddio amrywiaeth o bwerau a dyletswyddau statudol gyda'r bwriad o wella ansawdd bywyd yn eu bröydd.

Ffurfiwyd pob cyngor o aelodau etholedig neu, mewn rhai achosion, aelodau cyfetholedig. Mae cynghorau tref a chymuned yn gyfrifol i'w hetholwyr lleol am gyflenwi pob math o wasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.  

Rydym wedi datblygu gwefan ar gyfer cynghorau tref a chymuned sy'n tynnu gwybodaeth ynghyd am ein holl gynghorau tref a chymuned. Mae'r rhan fwyaf o gynghorau tref a chymuned wedi rhestru agenda a chofnodion eu cyfarfodydd diweddaraf ynghyd â manylion cysylltu cynghorwyr tref neu gymuned unigol.

 

Etholiadau Tref a Chymuned

Cyngor Tref Penfro - Ward Gogledd St Mary

Cyngor Tref Doc Penfro - Ward Llanion 2021

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Gorllewin 2020

 Cyngor Tref Doc Penfro - Ward Ganol

Cyngor Tref Penfro - Ward Gogledd St Mary 

Cyngor Dinas Tyddewi

Cyngor Tref Hwlffordd - Ward Portfield

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Gogledd

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Gogledd 2019

 

 

ID: 468, adolygwyd 07/05/2021