COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Camau Bach at Fenter

Mae prosiect ‘Camau Bach at Fenter' Sir Benfro yn cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol ar gyfer busnes i fentrwyr 14 - 25 oed.

Mae Sir Benfro yn llawn o gyfleoedd newydd a chyffrous i bobl ifanc gymryd camau pendant tuag at sefydlu eu busnes eu hunain.

Efallai bod syniad gyda chi am fusnes ond heb fod yn siŵr beth i'w wneud nesaf?  Efallai eich bod wedi sefydlu eich busnes eich hunain eisoes ond yn chwilio am gymorth gyda'ch camau nesaf? Neu efallai eich bod yn mynd i ‘gymryd drosodd' busnes y teulu?  Beth bynnag yw eich sefyllfa, gall ‘Camau Bach at Fenter' eich helpu chi!   

Gall Wendy a Chloe gynnig cymorth i chi ynglŷn ag agweddau fel:

  • Marchnata
  • Cynllunio Busnes
  • Llifiadau Arian

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth mentora un ag un ac rydym yn hollol hyblyg ar gyfer eich anghenion.  

Yn ogystal â hyn oll,  ar y cyd â Loteri Sir Benfro, gallwn hefyd gynnig i chi'r benthyciad di-log sydd i'w gael gyda ‘Camau Bach at Fenter'!  Rhowch glic yma i gael rhagor o wybodaeth am y cyfle gwych hwn i'ch busnes - Benthyciad Camau Bach at Fenter

I gael gwybod rhagor am ein gwaith gyda phobl eraill, dilynwch y ddolen hon:  Camau Bach at Fenter, Pwy Ydyn Ni Wedi Eu Helpu?

Os oes diddordeb gyda chi mewn rhedeg eich busnes eich hunan,  ffoniwch Christina Morgan 01437 776251 neu anfonwch e-bost at christina.morgan@pembrokeshire.gov.uk 

 

ID: 491, adolygwyd 09/05/2018