COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Menter Gymdeithasol a'r Trydydd Sector

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

 

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol bellach ar agor. Dyma ddolen i'r wefan: https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund-prospectus/community-ownership-fund-prospectus

 

Bydd y gronfa yn darparu cymorth ariannol i gymunedau ledled y DU iddynt gymryd perchnogaeth o asedau, amwynderau a chyfleusterau sydd mewn perygl o gael eu colli ond sydd o werth i bobl a'r ardal leol.

Bydd modd i gymunedau ceisio am hyd at £250,000 o arian cyfatebol i'w helpu i brynu, meddiannu neu adnewyddu asedau cymunedol ffisegol sydd mewn perygl, i'w rhedeg fel busnesau sydd dan berchnogaeth gymunedol.

 

Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar ffurf gweminarau ar gyfer partïon sydd â diddordeb, lle bydd hefyd cyfle i bobl ofyn cwestiynau. Isod, ceir y dolenni ar gyfer y gweminarau hyn.

•            Sesiwn Gweminar 1 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf, 3pm – 4pm, cliciwch yma i gofrestru 

•            Sesiwn Gweminar 2 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf, 10am – 11am cliciwch yma i gofrestru 

ID: 493, adolygwyd 19/07/2021