COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a chefnogaeth i ofalwyr, teulu a ffrindiau

Cyngor a chefnogaeth i ofalwyr, teulu a ffrindiau

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth i bobl sy’n cefnogi perthnasau neu ffrindiau i fyw’n annibynnol ac nid yn unig i’r bobl hynny sy’n dymuno parhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Efallai na fyddwch yn ystyried eich hun yn swyddogol fel ‘gofalwr’ ond os ydych yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i rywun yn rheolaidd er mwyn ei helpu i fyw’n annibynnol, yna rydych yn ofalwr. Mae’r bennod hon yn rhoi gwybodaeth i chi am sefydliadau a gwasanaethau a all ddarparu’r cymorth y mae ar y ddau ohonoch ei angen.

ID: 2193, adolygwyd 17/09/2021