COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a chymorth o ran gwneud cais am fudd-daliadau

Cyngor a chymorth i wneud cais am fudd-daliadau

Mae gan Canolfan Cyngor Ar Bopeth Sir Benfro ac Age Cymru Sir Benfro staff a all roi cyngor a chymorth arbenigol os ydych yn gwneud cais am fudd-daliadau. 

Gallwch gael manylion llawn ynglŷn â’r hyn sydd ar gael, pwy sy’n gymwys a sut i wneud cais gan eich swyddfa budd-daliadau leol. Gallwch gael taflenni a ffurflenni hawlio budd-dal hefyd drwy ymweld ag www.gov.uk.

Cyngor ar Bopeth Sir Benfro
Llinell Gyngor 01437 806070 amser Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener 10-2 Dydd Iau 10-12 a 4-6. Answerphone 01437 767936/01646 623104

wwwpembscab.org

Mae gwybodaeth wedi’i recordio ymlaen llaw ar gael 24 awr y diwrnod ar 0845 120 2939

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Benfro hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio yn y prif swyddfeydd yn Hwlffordd a Doc Penfro - manylion ar y wefan, neu gellir e-bostio neu ffonio. 

Age Cymru 
Cymorth a chyngor am nifer o wahanol bethau, gan gynnwys budd-daliadau a threth i bobl hŷn..
Ffôn: 08000 223 444.

Cymorth ar-lein
Mae www.gov.uk yn awgrymu’r cyfrifianellau canlynol, sy’n rhad ac am ddim ac anhysbys, i’ch helpu i ddarganfod pa fudd-daliadau a chredydau treth y mae gennych chi a’ch teulu hawl iddynt,

Cyfrifianell budd-daliadau Turn2Us www.benefits-calculator.turn2us.org.uk
Cyfrifianell ‘entitled to’
www.entitledto.com

ID: 2174, adolygwyd 27/01/2021