COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllun Cyhoeddi

Cynllun Cyhoeddi

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw. Mae’r Cynllun Cyhoeddi hwn yn darparu dolenni i wybodaeth y gellir ei ddarllen ar-lein, ac yn esbonio sut i gael mynediad at wybodaeth nad yw ar gael ar-lein. Os nad yw’r wybodaeth rydych eisiau wedi’i restru, medrwch wneud cais drwy'r tudalen Sut i Wneud Cais.

Dilynwch y dosbarthiadau o wybodaeth isod er mwyn cael mynediad at y wybodaeth sydd ar gael.

ID: 1717, adolygwyd 27/06/2018