COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Y Cynllun Datblygu Lleol

Y Cynllun Datblygu Lleol cyfredol
Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl2)

GWASANAETH GWYBODAETHID: 1854, revised 04/11/2020