COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Y Cynllun Datblygu Lleol

Y Cynllun Datblygu Lleol cyfredol
Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl2)

GWASANAETH GWYBODAETHID: 1854, revised 17/12/2018