COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cynlluniau Addasu Arfordir

Cynlluniau Addasu Arfordir

Yn dilyn stormydd cynnar 2014, mae Cyngor Sir Penfro wedi mabwysiadu agwedd eang at reoli addasu'r morlin lleol, gan gynnwys cyfranogiad y cyhoedd i gynorthwyo llunio strategaethau'r dyfodol.

ID: 2587, adolygwyd 26/09/2017