COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynlluniaur Prosiect Adfywio

Adfwyio Hwlffordd

Cyflwynir ein Cynlluniau Datblygu Adfywio isod. Byddwn yn ceisio eu diweddaru yn rheolaidd, yn ogystal â phan fydd y cynlluniau newydd yn cael eu rhyddhau.

Cyfnewidfa Trafnidaeth Gyhoeddus

Lansio ymgynghoriad ar gyfer cyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus 

Dweud eich Dweud

Glan Cei'r Gorllewin

I gael rhagor o wybodaeth neu i gyflwyno eich syniadau neu eich awgrymiadau, anfonwch neges e-bost i: ockywhite@pembrokeshire.gov.uk

ID: 5660, revised 06/09/2021