COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Mae cynllunio ymlaen llaw ac ymgynghori yn bwysig iawn.  Trwy roi amser i wneud hyn ymlaen llaw mae'ch digwyddiad yn fwy tebygol o fod yn llwyddiant. Yn ystod y cam hwn byddwch yn nodi pa reolau a rheoliadau y mae angen i chi eu dilyn a pha drwyddedau neu ganiatâd sydd eu hangen arnoch er mwyn i'ch digwyddiad fynd rhagddo.

 
CANLLAWIAU

Diogelu Cymru: creu digwyddiadau COVID-ddiogel

ID: 4704, adolygwyd 11/06/2021