Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Amserlen

Amserlen - Pethau allweddol i'w cofio:

  • Cofiwch efallai y bydd angen cymaint â 12-18 mis o amser cynllunio arnoch. Nodwch yr amserlen a'r cerrig milltir arfaethedig, gan roi cymaint o amser â phosib i chi drefnu'r digwyddiad.
  • Cofiwch y gallai’r haf fod yn amser prysur, gyda channoedd o ddigwyddiadau yn digwydd yn eich ardal chi.
  • Cofiwch y gallai fod arnoch angen cyngor arbenigol a gallai caniatâd arbennig gymryd amser.
  • Cofiwch y bydd angen i chi roi amser i unrhyw drwyddedau neu ganiatâd gael eu caniatáu.
ID: 4722, adolygwyd 14/02/2020