COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio ac Ecoleg

Canllawiau Ffosffadau

Arweiniad Ffosffadau gan CNC

Arweiniad ar gyfer Awdurdodau Cynllunio gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â lefelau ffosffadau mewn afonydd ardaloedd cadwraeth arbennig yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 2021:

Cyngor ac arweiniad ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar feysydd cadwraeth arbenning afon sy'n sensitif i ffosfforws

Map trosolwg ffosffad ar gyfer Cleddau Gorllewinol a Dwyreiniol

Map trosolwg ffosffad ar gyfer The Teifi

Diagram Proses Ffosffadau

ID: 7516, adolygwyd 06/09/2021