COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio er mwyn Gwella

Adolygu Gwelliant

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru (LlC) ddyletswydd statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i baratoi Adolygu Gwelliant

Diben yr Adolygiad a'r Crynodeb yw dangos sut rydym wedi cyflawni ein cynlluniau i wella'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid.Os byddwch am drafod unrhyw faterion a godir yn y ddogfen hon, cysylltwch â

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol

Ffôn: (01437) 775857
E-bost: policy@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 535, adolygwyd 02/02/2021