CynnigGofal Plant Cymru

Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl trydydd pen-blwydd plentyn, hyd nes cynigir lle mewn addysg amser llawn iddo. Sylwer y bydd y cynnig yn dechrau o ddiwrnod cyntaf y tymor ysgol a osodwyd gan yr Awdurdod Lleol. 

Dyddiad Amerslen: Pa pryd gallaf wneud cais am y cynnig Gofal Plant?

 

 

ID: 7229, adolygwyd 03/12/2021