COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnydd

Beth ydy Cynnydd?

Rhaglen ranbarthol Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yw Cynnydd sy’n anelu at gynorthwyo disgyblion 11 - 24 oed sydd mewn perygl o ddatgysylltu o addysg.

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o fod yn arweinydd prosiect Cynnydd. Mae rhaglen Cynnydd CSP yn rhoi cymorth ychwanegol i ddisgyblion a gofrestrwyd yn holl Ysgolion Uwchradd ac Unedau Arbennig Sir Benfro.

ID: 4102, adolygwyd 29/06/2021