COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnydd

Cymorth i’w gael

Mae amrywiaeth o gymorth i’w gael ar draws y cyfnodau allweddol gan ddibynnu ar anghenion unigol.

Mae’r rhain yn rhedeg o gymorth 1:1, gwaith grwpiau bach, cymorth yn yr ysgol a chyrsiau galwedigaethol oddi ar y safle a lleoliadau profiad gwaith.

 

Cyfnod Allweddol 3

bl. 7, 8 a 9

Cyfnod Allweddol 4

bl. 10 ac 11

Cyfnod Allweddol 5

bl. 12, 13 ac 14

Datblygu Chwaraeon:

- Chwaraeon

Datblygu Chwaraeon:

- Chwaraeon

Sppot:

- Gwirfoddoli

Gwasanaeth Ieuenctid:

- Gweithgareddau Awyr Agored

Gwasanaeth Ieuenctid:

- Gweithgareddau Awyr Agored

Rewise:

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

Gwasanaeth Ieuenctid:

- Meithrin Hyder

Gwasanaeth Ieuenctid:

- Meithrin Hyder

Coleg Sir Benfro:

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

Dysgu oedolion yn y gymuned:

- Llythrennedd

- Rhifedd

Dysgu oedolion yn y gymuned:

- Llythrennedd

- Rhifedd

Gwaith yn yr Arfaeth:

- Gwirfoddoli

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

Gyrfa Cymru:

- Ymwneud â Chyflogwyr

- Ymweliadau

Gyrfa Cymru:

- Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr

- Ymweliadau

Elite:

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr (Ymweliadau â Chyflogwyr, Gweithdai Cyflogwyr)

Cymorth Cwnsela

- Cymorth cwnsela ychwanegol

Coleg Sir Benfro:

- Cerbydau Modur

- Trin Gwallt a Harddu

(cwrs 2 flynedd, blwyddyn 10 yn unig)

Diwydiannau Norman:

- Gwirfoddoli

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

Seicolegydd Addysg

- Cymorth Seicoleg Addysg ychwanegol i ddisgyblion sy’n ‘sownd’. Rhaid i ddisgyblion fod wedi cael profiad o 4 ACE ac eisiau symud ymlaen. Canolbwyntio ar ymyriadau disgyblion a theuluoedd. Darperir 4 sesiwn.

Gwaith yn yr Arfaeth:

- Garddwriaeth

- Gofal Plant

- Peirianneg (Weldio)

- TG

Really Pro:

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr (Ymweliadau â Chyflogwyr, Gweithdai Cyflogwyr)

Tiwtor Cwricwlwm Amgen:

- Astudiaethau Galwedigaethol CABAT

- Sgiliau Gwaith CABAT

- Cyngor Diogelwch Prydeinig, iechyd a diogelwch yn y gweithle

Tiwtor Cwricwlwm Amgen:

- Astudiaethau Galwedigaethol CABAT

- Sgiliau Gwaith CABAT

- Cyngor Diogelwch Prydeinig, iechyd a diogelwch yn y gweithle

Hyfforddiant Tyfu:

- Gwirfoddoli

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr (Ymweliadau â Chyflogwyr, Gweithdai Cyflogwyr)

 

Cymorth Cwnsela

- Cymorth cwnsela ychwanegol

Greenlinks:

- Gwirfoddoli

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

 

Seicolegydd Addysg

- Cymorth Seicoleg Addysg ychwanegol i ddisgyblion sy’n ‘sownd’. Rhaid i ddisgyblion fod wedi cael profiad o 4 ACE ac eisiau symud ymlaen. Canolbwyntio ar ymyriadau disgyblion a theuluoedd. Darperir 4 sesiwn.

Clynfyw:

- Gwirfoddoli

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr (Ymweliadau â Chyflogwyr, Gweithdai Cyflogwyr)

 

 

Remploy:

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr (Ymweliadau â Chyflogwyr, Gweithdai Cyflogwyr)

 

 

HB Training:

- Gwirfoddoli

- Cymorth a Sgiliau Cyflogadwyedd (Ysgrifennu Braslun Gyrfa, Chwilio am Swydd, Gwneud Cais am Swydd, Sgiliau Cyfweld)

- Profiadau / Lleoliadau Gwaith

- Ymwneud â Chyflogwyr (Ymweliadau â Chyflogwyr, Gweithdai Cyflogwyr)

 

*Sylwch fod mynediad at unrhyw ddarpariaeth Cynnydd drwy asesu cymhwyster a thrafodaeth gyda’r ysgol ac yn dibynnu ar anghenion unigol a bod darpariaeth ar gael.

Caiff cyrsiau galwedigaethol oddi ar y safle eu darparu gan ein partneriaid cyflwyno sydd wedi mynd trwy drefn gaffael galed. Mae pob un yn brofiadol mewn gweithio gyda phobl ifanc ac mae wedi cyflawni gwiriadau diogelu llym. Bydd holl ddisgyblion sy’n mynychu’r cyrsiau’n gweithio tuag at gymwysterau cydnabyddedig yn y maes galwedigaethol perthnasol. 

 

Caiff lleoliadau profiad gwaith eu rheoli a’u trefnu gan Yrfa Cymru sy’n un o bartneriaid eraill prosiect Cynnydd. Caiff y rhain eu haddasu yn ôl diddordebau a llwybrau dilyniant ôl-16 arfaethedig y disgyblion lle bo modd.

ID: 4103, adolygwyd 29/06/2021