COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnydd

Pontio

Caiff holl ddisgyblion blwyddyn 11 a 6ed dosbarth a gofrestrwyd ar raglen Cynnydd CSP eu trafod yn y Cyfarfod Pontio Agored i Niwed. Yn ffurfio’r cyfarfod hwn mae cynrychiolwyr holl ddarparwyr ôl-16 lleol gan gynnwys Coleg Sir Benfro, darparwyr dysgu yn y gwaith, y Tîm Ieuenctid a Dargedir, Tîm Cynnydd Coleg Sir Benfro, Gyrfa Cymru a Cham Nesa (prosiect arall Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer pobl ifanc gyda rhwystrau i addysg bellach – i gael rhagor o fanylion, gwelwch dudalen Ieuenctid Sir Benfro ar wefan CSP).

Nod y cyfarfod hwn yw trafod a rhannu gwybodaeth am holl ddysgwyr agored er mwyn nodi anghenion cymorth a sicrhau parhad cymorth lle bo angen. 

Cafodd rhaglen Cynnydd Cyngor Sir Penfro nifer o lwyddiannau, gan gynnwys y canlynol:

  • Cafodd dau ddisgybl yn mynychu lleoliadau gwaith brentisiaethau gyda’r cyflogwr wrth adael yr ysgol
  • Mae un disgybl gyda materion iechyd meddwl sylweddol, oedd wedi ymddieithrio’n llwyr o’r ysgol a heb adael ei dŷ ers dros flwyddyn, wedi ailgysylltu ag ysgol yn rhan-amser ac wedi mynychu lleoliad gwaith gyda chymorth y Gweithiwr Ieuenctid Cynnydd. Mae ei leoliad gwaith wedi cynnig gwaith iddo pan fydd yn gadael yr ysgol y flwyddyn nesaf.
  • Cyflawnwyd 326 o gymwysterau hyd yma drwy Raglen Cynnydd
  • Yn 2016-17 dim ond 1 cyfranogwr Cynnydd blwyddyn 11 ddaeth yn NEET. Aeth pob un ymlaen i gyrchfannau ôl-16 cadarnhaol
  • Mae Cynnydd wedi cynorthwyo 577 o ddisgyblion hyd yma 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Cynnydd:

Rob Hillier (Rheolwr y Prosiect) – Rob.hillier@pembrokeshire.gov.uk

Cath Morgan (Rheolwr Gweithredol) – Catherine.morgan@pembrokeshire.gov.uk

Belinda Smethurst (Gweinyddydd y Prosiect) – Belinda.smethurst@pembrokeshire.gov.uk

Cynnydd

ID: 4105, adolygwyd 29/06/2021