Cyrff allanol

Cyrff allanol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro

Dyma'r cynghorwyr sir sydd wedi'u henwebu gan Gyngor Sir Penfro i fod yn rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro:

 • Peter Morgan
 • Michael James
 • Reg Owens
 • Antony Wilcox
 • Michael Williams
 • Michael Evans
 • Paul Harries
 • Phil Kidney
 • Steve Yelland
 • Phil Baker
 • Kevin Doolin
 • Di Clements

Panel Heddlu a Throsedd 

Dyma'r cynghorwyr sir sydd wedi'u henwebu gan Gyngor Sir Penfro i fod yn rhan o’r Panel Heddlu a Throsedd:

 • Rob Summons
 • Stephen Joseph
 • Michael James

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Dyma'r cynghorwyr sir sydd wedi'u henwebu gan Gyngor Sir Penfro i fod yn rhan o Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru:

Aden Brinn, Stephen Joseph, Lyndon Frayling

ID: 8017, revised 20/09/2021