COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cysylltiadau Cynllunio

Ardal Gadwraeth

Matt Pyart - Historic Building Conservation Officer             

Ffôn: 01437 764551
Ebost: HistoricEnvironment@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2517, adolygwyd 14/09/2017