COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cysylltiadau Cynllunio

Cynllun Datblygu Lleol

Sara Morris - Rheolydd Cadwraeth a'r Cynllun Datblygu

Rhif Ffon - 01437 - 775367
E-bost - Sara.Morris2@pembrokeshire.gov.uk

 

Bob Smith - Prif Swyddog Cynllunio

Rhif Ffon - 01437 - 775364
E-mail - Bob.Smith@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2523, adolygwyd 02/10/2017